Dades obertes i periodisme de dades
Article publicat a la secció de Campus Obert del diari Última Hora 15/10/2013.

Des de l’any 2011 que es troba en tràmits la Llei de Transparència i Bon Govern a l’Estat espanyol. Durant aquest temps s’han obert períodes de consulta, de millora, és a dir, d’esmenes per tal que pugui garantir un bon nivell de transparència. L’aprovació serà propera, però a hores d’ara diferents comunitats autònomes ja han fet aquest exercici publicant documents que contenen dades relacionades amb la gestió administrativa de l’autonomia en una acció coneguda com «dades obertes». Aquests documents aporten informació estadística, també publiquen lo relacionat amb contractacions, licitacions, etc. Al nostre àmbit territorial trobam el portal de «Dades Obertes de la CAIB» on es publiquen aquest catàlegs. L’objectiu és permetre que aquesta informació pugui ser tractada informàticament, organitzada i agregada per tal de donar a conèixer l’estat de la qüestió sobre un tema. Aprofundir en aquestes dades i extreure’n una informació per la divulgació és el conegut com «periodisme de dades» del qual se’n poden extreure, per exemple, les infografies. D’aquestes dades també poden sorgir aplicacions mòbils que facilitin la vida dels ciutadans. Segur que d’aquí a poc començarem a treure-les el profit.