Avaluació de les fonts d'informació a l'entorn professional i acadèmic

La informació, que té un creixement exponencial amb l'era de les noves tecnologies, permetent un accés, creació i difusió fins ara impensables, és una qüestió que mereix atenció.


No tota la informació què trobam és vàlida per tal de respondre a les nostres necessitats. Tampoc tot és fiable. És per això haurem de fer servir el nostre esperit crític, i avaluar aquella informació que rebem o cerquem. A hores d'ara, l'avaluació de les fonts d'informació per part dels alumnes a partir del primer cicle i posteriors, hauria de ser objecte de matèria acadèmica. Al llarg de tota la nostra vida, ens trobarem davant la necessitat de fer recerca, ja sigui per temes personals, acadèmics o professionals. És evident que a la primera font que fem servir per cercar informació és internet, i com és molt ample el seu abast, hem d'estar formats per la recerca. Aquí teniu uns criteris que podeu tenir en compte a l'hora d'avaluar una font d'informació. + Avaluar l' entorn en què trobam la informació, és a dir; hem de mirar si pertany a una institució, organització o persona reconeguda i d'autoria demostrable. En aquest sentit, la Wikipedia o els primers resultats del "San Google" poden ser un primer contacte, un fil del què estirar, però possiblement, haurem d'especificar la nostra cerca i consultar fonts que puguin contenir informació tractada des de l'organisme més proper a lo què cercam. + Per començar l'apropament al què cercam, ens serviran molt les obres de referència (diccionaris, encicliopèdies, who is who). Enciclopèdies com la Catalana, o diccionaris com la RAE, ofereixen la possibilitat de cercar a texte complet de forma gratuita en línea. + Les pròpies institucions ofereixen informació àmplia dels seus serveis i continguts. + Es tracta també d'avaluar si els resultats de la nostra cerca s'ajustan al nostre nivell educatiu. També s'ha de tenir en compte la profunditat amb la que volem enfrontar el tema sobre el que estem realitzant la cerca. + L'actualitat de la font d'informació i de les dades que trobam, també poden ser criteris a tenir en compte a l'hora de decidir fer servir aquesta informació. Quins altres criteris proposau vosaltres, quins feu servir?