IB i mancances històriques en Educació i Biblioteques

A les Illes Balears no tenim col·legi pofessional adreçat als bibliotecaris, documentalistes, però si tenim l'Associació de Bibliotecaris, Documentalistes i Arxivers, l'ABADIB. Darrerament, per la visita a la seva web, tot i que en el seu moment vaig estar associada, m'he assabentant de dues coses força importants. Per una banda que han signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), fet rellevant perquè aquestes col·laboracions duen un bon enriquiment de la nostra comunitat. I per l'altra, l'enviament que han fet d'una carta a la Conselleria d'Educació, que explicaré més endavant...
"Per mor d'una tradició turística i de serveis relacionats amb el turisme, les Illes Balears, entre d'altres, no ténen una tradició bibliotecària i és per aquest motiu que cal recolzar les iniciatives culturals amb organitzacions més antigues o de més experiència"


Per mor d'una tradició turística i de serveis relacionats amb el turisme, les Illes Balears, entre d'altres, no ténen una tradició bibliotecària i és per aquest motiu que cal recolzar les iniciatives culturals amb organitzacions més antigues o de més experiència, col·laborant amb el nostre entorn més proper, que és lo natural.
Així les coses, estic contenta del conveni amb València, encara que també ho estaria si fos amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentlaistes de Catalunya, el COBDC . Les Illes Balears, un territori amb mancances històriques en quant a gestió de l'administració pública transparent i accessible (només hauriau d'entrar al portal del Govern [Consulta:29/05/2012], i també en quant a inversió en educació superior i en els sistemes bibliotecaris, així com en recursos per la ciutadania a nivell cultural, ens cal associarnos amb altres comunitats que tinguin més suport en aquest sentit. Cal dir que el col·laboracionisme a més de permetre aprofitar el "know how" d'altres organitzacions amb un ampli recorregut, és una bona forma de fer. També crida força l'atenció la carta que ha dirigit l'ABADIB a la Conselleria d'Educació de la CAIB, en què deixa palesa la manca de professionalitat en l'ambit bibliotecari i d'arxiu. En questa carta, l'ABADIB recorda a aquest organisme que abans d'eliminar una quantitat important de documentació, cal seguir les pases adients establertes per les lleis que regulen els arxius i el patrimoni documental de la Comunitat, així com les praxis habituals en matèria d'arxius administratius. Ho podeu consultar en aquí. Respecte a la nostra institució educativa més important, la Universitat de les Illes Balears, arressega una situació econòmica molt negativa, amb un deute de la Comunitat que ha provocat,fins i tot, retardar el pagament de les nòmines als seus treballadors. A més la UIB, té un projecte antic per tal de disposar d'una biblioteca Universitària General que mai ha tirat endavant per manca de doblers. És preocupant el valor que s'otorga al serveis que donen les biblioteques universitàries a la UIB. Al mes d'agost, per exemple, com a mesura d'estalvi, es tancaran moltes de les biblioteques amb les que conta la UIB. Possiblement només romandrà oberta la biblioteca amb els fons d'Humanitats de l'edifici Ramon Llull. I jo que pensava que era bàsic completar amb bilbiografia i consulta d'altres fonts per tal de preperar els exàmens...


A les Illes Balears ens cal inversió en formació, ens cal inversió en recursos per l'aprenentatge, en comunicació i per la cultura. I no és qüestió de la crisi econòmica que està condicionant molts sectors. Es tracta d'una carència de ve de molt enrera. Bona cosa seria desenvolupar els estudis de biblioteconomia i documentació a la nostra Universitat i començar a donar passes per no haver de restringir el nostre àmbit només a la indústria turística (la immobiliària està molt afectada per la crisis i és difícil que torni resorgir per mor de la limitació territorial evident). Perquè sembla ser que si no ets cambrer o fas feina de servicis, a les Illes Balears no tenim altres oportunitats. I tenim moltes coses que oferir i molts camins a fer per guanyar competitivitat i guanyar terreny en altres sectors que hem d'incentivar. Que les TIC són una oportunitat de feina i que possiblement serà necessària la col·laboració, per exemple, amb el Parc Bit, per tal de aprofundir en l'avanç tecnològic extensiu a sectors com l'agricultura, la pesca, l'audiovisual i la gestió administrativa. L'abandonament d'altres sectors diferents al turístic és evident. Possam com exemple la oportunitat que suposava la creació de l'Ens Públic de Radiotelevisió Autonòmic. En el meu cas, que faig feina a la ràdio autonòmica des del seu naixement, i durant els 7 anys de vida que té el mitjà, he vist com, de ser una oportunitat per crèixer, s'ha convertit en un allau d'acomiadaments, tancaments d'empreses vinculades als sectors audiovisuals ... De fet, en els primers anys de vida d'aquest mitjà de comunicació s'havien entreteixit noves empreses, estudis adreçats a aquestes matèries i noves perspectives de feina. Es podrien aprofitar moltes sinèrgies que ja existeixen i que alimentarien les noves creacions des d'una societat amb la seva pròpia ideosincràcia i formes de fer. és el cas del LADAT, la Unitat d'Animació i Tecnologies Audiovisuals. Un laboratori creatiu reconegut a molts nivells, per què fins i tot han estat premiats als premis Goya en la categoria d'animació, i que tendrien un bon mitjà de difusió el canal de comunicació autonòmic. Això sense parlar de les bones escoles d'actors i actrius i els bons productes de sèries de televisió que ténen molt bona acollida entre la població de les Illes Balears. M'entristeix la manca de voluntat envers l'avanç de la societat de les Illes Balears. Però del què estic convençuda és, que d'una forma o un altre, ens sortirem, més a poc a poc però ho farem. Gràcies a l'esforç d'organitzacions i professionals amb amor a la terra i al seu treball. La meva enhorabona a les organitzacions i persones que fan feina en aquest sentit, i molt especialment a l'ABADIB i a la UIB.