Youtube innova: crea el canal per a l'Educació

Ahir, mitjançant Linkedin amb el grup de Bibliotecas 2.0, gràcies a una companya del Brasil, vaig descobrir la notícia sobre el canal que Youtube ha inaugurat: el canal per l'Educació. http://www.youtube.com/t/education


Es tracta d'una canal on s'ofereixen videos classificats per categories. Així podem trobar des de videos de la Universitat, d'Educació Primària i Secundària, de Formació Continuada, d'Ensenayment Superior, i fins i tot, un canal especialment dirigit als centres escolars, per tal què puguin elaborar els seus materials pedagògics i posar a disposició dintre d'una canal que evitarà que als resultats en siguin videos que res tenen a veure amb l'Educació.


En aquest sentit i després de molts anys d'èxits de Youtube funcionant amb els motors de cerca per llenguatge lliure i altres algoritmes encara per esbrinar, han organitzat part de la informació (potencialment: part del coneixement) disponible. És a dir, han reformulat amb la tendència d'organització clàssica que els professionals de informació fan servir des del SXIX amb la feina admmirable de Paul Otlet i Henri la Fontaine, que en el seu moment varen trobar que la biblñiografia tenia un creixement exponencial, i par tal de organtizarla publicaren el Tractat de la Documentació. A hores d'ara i en format digital, hi ha un paral3lelisme bastant evident. Amb un accés més directe i organitzat a la informació, i partint del 2.0, ens trobam davant d'una forma de fer de les més rellevants per la societat actual, que és la xarxa col·laborativa a nivell mundial i per a totes les persones i institucions: el feed back o retroalimentació que marquen època en les formes de relacions socials i d'aprenentatge, així com de difusió de la informació. A la Xarxa, queda encara molta feina per fer, però és realment engrescador veure els resultats que s'obtenen i els que s'obtindran. Un altre exemple interessant de Xarxa col·laborativa, és el projecte ReCaptcha. http://www.google.com/recaptcha/learnmore És un projecte que ajudarà a la digitalització de llibres, on els programes d'OCR es queden curts, i es necessita l'ajuda de les persones. Els que ens queda per viure...