D'estrena amb un ereader, o lector de llibres electrònics


Encara m'en record dels primers dies de classe a la Universitat de Granada, quan a "Fundamentación de la Documentación", que es tractava de dotar de sentit el desenvolupament dels estudis de biblioteconomia i documentació, el professor ens va parlar de l'ebook, o llibre electrònic. Era l'any 1999, i aquell professor ens parlà del llibre electrònic com d'un objecte encara una mica ortopèdic que aleshores no havia aconseguit una visualització dels textes d'una forma òptima en constraposició al clàssic llibre. Ens semblava molt llunyà, i una vegada més, com tantes altres, es tornava a qüestionar el futur de les biblioteques, perquè, a més de tenir com un "enemic" internet, ara també teníem els llibres electrònics que havíen d'acabar amb les nostres tasques i professió. Emperò, és evident que el professor va rompre els mites i en certa manera, ajudà a comprendre que el futur de les tecnologies de la informació no faria sino que donar més feina i ampliar el ventall de perfils que els bibliotecaris, documentalistes i arxivers, en general, els professionals de la informació, hem d'anar adoptant, i ens hem d'anar adaptant, tot a l'hora! Això és lo primer que m'ha vingut al cap una vegada he obert el meu lector electrònic... Vos he de dir que després m'ha exhasperat la velocitat del lector per moure's entre les carpetes, els llibres i les diferents aplicacions, així també com per escriure... Aquest és el meu problema, que tinc la sort de poder gaudir de les darreres teconologies (un poc tecnòfila, si que ho som), i amb el meu Mac, l'smartphone i tot plegat, el lector de llibres electrònics, idò, no té res a veure. I això és el què hem de tenir en compte, que es tracta d'un lector de llibres electrònics, lleuger, petit, que no pot contenir un gran processador de dades. És per gaudir de la lectura, sense pressa, tranquil·lament. No només el llibre en format paper és romàntic, també ho pot ser romàntic un ereader, no creieu? He triat que el meu lector es poguès connectar amb Wifi. La veritat, suposo que en un moment d'urgència em podria connectar, però és tan lent, i tan lent, que no ho paga. És més eficaç gestionar l'adquisició de llibres electrònics i la gestió de la pròpia biblioteca amb l'ordinador que no pas connectar-se. Així que si voleu estalviar uns doblers, no caldria la connexió wifi. El què si que he cercat és que suportàs la lectura de molts formats per així evitar conversions, errades de lectura, etc. I per altra banda, també l'he triat que tingués la possiblitat d'afegir memòria, en aquest cas, una entrada de Micro SD. Amb la maquineta en marxa i els meus llibres "gratuits"; gran part amb els drets d'autor extingits per la seva antiguitat i d'altres, "obsequi de la casa" m'he adonat que volia més lectures, que necessitava carregar de continguts del meu interès la maquineta. I anat per feines, en primer lloc, carregant tots els articles d'un curs que he finalitzat darrerament per tal de refrescar coneixements i descobrir-ne de nous (que encara no havia acabat totes les lectures), i per l'altra, cercant la llibreria on line més completa i bona de fer servir. El que em falta és veure quines biblioteques han començat a donar servei de prèstec de llibres electrònics i en quines condicions. De moment, pel què he pogut consultar a la Xarxa, hi ha prèstec a la BPE Can Sales, de Palma, del lector de llibres electrònics amb els clàssics que ja han extingit els drets d'autor per a la seva explotació. Hauré d'investigar més, però crec que les biblioteques i la Indústria, així com les agències de protecció de drets, no han arribat a una entesa. Però, és clar, això tampoc és nou. Bàsicament es tracta de què els preus dels ebooks no són massa accessibles. És evident que suposen un estalvi davant el llibre en format paper, però tot i així, i tenint en compte que l'autor s'en duu molt poc de cada llibre editat i distribuit per altres, també tenint en compte l'estalvi de paper i l'estalvi en la distribució, que et clavin 15 € per un ebook, no em convenç. Això per no mencionar el preu del lector, que tot i que ha baixat als darrers anys, encara es pot considerar un objecte de luxe. Això si, les possibilitats que m'ofereix com a usuària, són moltes. Imaginau-vos; per aprendre llengües estrangeres, deu ser una meravella amb la traducció de bons diccionaris al moment, per realitzar notes (altra cosa és recuperar aquestes notes per editarles posteriorment), també va bé, per no haver de passejar amb impressions i llibres per amunt i per avall. Ara sí, pels investigadors, aquesta eina que la poden explotar àmpliament, li haurien d'incorporar qualque programa de generació de cites bibliogràfiques, que estaria molt bé, no ho trobau?